RSS

Merhaba dünya?

Herkese merhabalar ;

Bu wordpress’deki ilk yazım olarak ayrı bir yere sahip. Cinsel içerikli seçim sürecinden geçen, eğitim seviyesini reddeden, parayı başının üstünde, başını koltuğunun altında, koltuğunu ise ağzı olup aklı olmayanlara kaptıran ülkemde olup bitenleri paylaşmak istiyorum. Tabii ki yine teknik konularda yazılarım olacak. Umarım saçma sapan bir birleşim olmaz.

Görüşmek üzere..

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on May 16, 2011 in Güncel

 

>İlginç Bir Şey – 1

>Herkese merhaba;

Aslında genelde teknik şeyler yazıyorum ancak ilginç bir şeyler gördüğümde de paylaşmaya karar verdim. 🙂
Hani mesela biri bana mı bakıyor acaba diyi arkanızı dönersiniz, ya da tedirgin olursunuz noluyo? tarzında arkanıza bakarsınız o olay hakkaten varmış 🙂 İlginizi çekebilecek bir yazı var burada.

Herkese iyi günler 🙂

 

>Jena Tutorial

>Herkese merhaba;

Jena, Java için RDF ve RDF graphları oluşturabileceğimiz bu graphlar üzerinde SPARQL sorguları yapabileceğimiz ya da bütün bu hepsinin kombinasyonlarını yaratmamızı sağlayan  ve kural-tabanlı çıkarsama motoruna(rule-based inference engine) sahip bir semantic web uygulama platformudur. Şimdi bu platformu projelerimize nasıl ekleriz ona bakalım.Öncelikle bu adresten Jena’yı indiriyoruz.

Şimdi boş bir proje açalım

Şimdi projemize sağ tıklayım Build Path’ine kütüphaneyi ekleyelim

Evet projemizde Jena ‘yı görüyosak aşağıdaki gibi başarıyla ekledik demektir:)

Daha sonraki yazılarımda bir model oluşturma model üzerinden sorgu yapma gibi konulara da değineceğim.
Herkese kolay gelsin:)
 
Leave a comment

Posted by on April 6, 2010 in Java, Jena, RDF, Semantic Web

 

>Twine Sunumum

>Herkese Merhabalar;

Bu dönem aldığım seçmeli derslerden çok memnun olduğumu söylemem gerekiyor :). Aldığım teknik seçmeli ders olan Ontoloji Mühendisliği ‘nde vize yerine geçecek olan sunumumu bugün yapmış bulunmaktayım. Beklediğimden daha eğlenceli geçtiğini söylemeliyim. Dersi alan herkes bu adresteki 10 semantic web uygulamasından birini araştırıp teknolojisi hakkında sunum yaptı. Bana düşen ise içlerindeki tek semantic network olan Twine ‘dı. Çok yararlı şeyler öğrendiğimi söylemeliyim özellikle Web 2.0 ‘dan Web 3.0 ‘a geçişi ve sosyal uygulamaların bundan nasıl etkilendiğini anlatmaya çalıştım. Ve Twine ‘ın nasıl kullanıldığına ne olduğuna neler ürettiğine değinmeye çalıştım. Diğer arkadaşlarımın sunumları da çok eğlenceli ve çok bilgilendiriciydi. 🙂 Hepsini tebrik ediyorum.

Not : Semantic web ucundan, kıyısından ya da sadece uzaktan bakan birisini bile etkileyebilecek bir konu bence araştırmadan geçmeyin 🙂

Herkese bol “anlamlı” günler 🙂

 
1 Comment

Posted by on April 5, 2010 in Semantic Web, Sunum, Twine

 

>Checking password strength with AJAX TK

>Herkese merhabalar;

Bildiğiniz gibi günümüzde artık internet hesaplarımızda şifremizi kimseye söylememe çok da aşılamayan bir güvenlik tedbiri değil:). Şifrelerimizin de güçlülük derecesi çok önemli bir konu haline geldi.
Peki web uygulamalarımızda kullanıcıları daha güçlü şifreler yaratmaya nasıl zorlarız? Bunun cevabı AjaxControlToolkit içersindeki PasswordStrength kontrolünde saklı. Lafı fazla uzatmadan bu kontrolün özelliklerine bir bakalım;
 • HelpStatusLabelID : Girilen şifre için bazı kurallar belirleyeceğimiz için hangi kurallar sağlandı hangileri sağlanmadı onu görüntüleyeceğimiz label’in ID’si.
 • MinimumNumericCharacters : Şifrede en az kaç rakam olacağını belirliyoruz.
 • MinimumSymbolCharacters : Şifrede en az kaç alpha-nümerik karakter olacağını belirliyoruz.
 • MinimumUpperCaseCharacters : Şifrede en az kaç büyük harf olacağını belirliyoruz.
 • MinimumLowerCaseCharacters : Şifrede en az kaç küçük harf olacağını belirliyoruz.
 • DisplayPosition : Şifremizin gücü şifrenin neresinde gösterilsin.(RightSide | LeftSide)
 • PreferredPasswordLength : Şifremizin en kısa uzunluğu
 • RequiresUpperAndLowerCaseCharacters : Şifremiz küçük ya da büyük harf gerektiriyor mu? Eğer bu kontrolü false yaparsak MinimumUpperCaseCharacters ya da MinimumLowerCaseCharacters set etmemizin bir anlamı olmaz.
 • StrengthIndicatorType : Şifrenin gösterim şekli nasıl olsun belirler.(Text | BarIndicator)
 • TargetControlID : Şifremizin bulunduğu kontrolün ID’si.
 • TextStrengthDescriptions : Şifremiz için tanımladığımız kuvvet değerleri.
 • PrefixText : Şifremizin tanım değerleri için başlık belirleyebiliriz
Hemen bu kontrolün kullanımına bir göz atalım. Öncelikle AjaxControlToolkit.dll projemize referans edelim.

Sonra .aspx dosyamıza geçip ilgili assambly ‘yi oraya da referans edelim.

4 <%@ Register Assembly=”AjaxControlToolkit” Namespace=”AjaxControlToolkit” TagPrefix=”ajaxToolkit” %>

Daha sonra kontrolümü ekleyelim ve gerekli sahaları tanımlayalım.

15 <ajaxToolkit:ToolkitScriptManager ID=”script1″ runat=”server” />

16 <asp:Label ID=”lbl” runat=”server” Text=”Şifrenizi Giriniz!”>asp:Label>

17 <asp:TextBox ID=”password” runat=”server”>asp:TextBox>

18 <br />

19 <asp:Label ID=”strength” runat=”server”>asp:Label>

20 <ajaxToolkit:PasswordStrength

ID=”PasswordStrength2″ runat=”server”

21 HelpStatusLabelID=”strength”

22 MinimumNumericCharacters=”1″

23 MinimumSymbolCharacters=”1″

24 MinimumUpperCaseCharacters=”1″

25 MinimumLowerCaseCharacters=”1″

26 DisplayPosition=”RightSide”

27 PreferredPasswordLength=”8″

28 RequiresUpperAndLowerCaseCharacters=”True”

29 StrengthIndicatorType=”Text”

30 TargetControlID=”password”

31 PrefixText=”Şifre Gücü : “

32 TextStrengthDescriptions=”Çok zayıf;Zayıf;Orta;Güçlü;Çok güçlü”>

33 ajaxToolkit:PasswordStrength>

Şimdi browse edelim bakalım.
İstenilen bütün özellikleri tamamlayalım.


Görüldüğü üzere bizim istediğimiz özellikleri tamamladıkça kullanıcı şifresi de o kadar güçlü oluyor.
Herkese kolay gelsin 🙂
 
1 Comment

Posted by on March 30, 2010 in .Net, AJAX, ASP.NET, C#

 

>Regular Expressions in .Net Framework

>Herkese merhabalar;


Regular expressions(düzenli ifadeler) bize textlerimizi üzerinde esnek ve güçlü kontroller yaratmamızı sağlıyor.Tasarladığımız desenler,string kullanan,dışardan veri alan uygulamalar için çok değerli bir tool olacaktır.Regex sınıfını kullanmak için önce kodumuza

System.Text.RegularExpressions

isim uzayını eklememiz gerekiyor.Kullanıma bir örnek şöyle;

34 public static bool checkExpression(string sentence)

35 {

36 string expression = “MyExpression”;

37 Regex regex = new Regex(expression);

38 return regex.IsMatch(sentence);

39 }

Şimdi regular expression yazarken kullanacağımız karakterlere göz atalım.

“.” karakteri :
Bu karakter kesinlike bir karakter yerine geçer.Örneğin;
İfademiz “a.b” olsun.Bu ifade textimizde solunda “a” ve sağında “b” olan 1 karakter arar.Yani textimiz “acb” olsaydı true döndürecekti.”acnb” olsaydı false döndürcekti.

“$” karakteri :
Bu karakter textin sonunu ifade eder.Örneğin;
İfademiz “abc$” olsun.Bu ifade textimiz eğer “….abc” ile biterse true döndürür.

“^” karakteri :
Bu karakter textin başını ifade eder.Örneğin;
İfademiz “^abc” olsun.Bu ifade textimiz eğer “abc…” ile başlıyorsa true döndürür.

“*” karakteri :
Bu karakter bir önceki karakterden 0 ya da sonsuz tane gelebilir der.Örneğin;
İfademiz “zbc*” olsun.Bu ifade textimizde “zb” “zbc” “zbcccc” ifadesi varsa true döndürür.

“[]” karakteri :
Bu karakter bir liste içinden 1 tanesini seçer.Örneğin;
İfademiz “x[cv]b” olarak kullanılırsa textimizde “xvb” ya da “xcb” varsa true döndürür.
Eğer [a1-a2] olarak kullanılırsa. Mesela a[0-9]b olarak kullanılırsa textimizde “a0b”varsa true döndürür.Ancak “a09b” yi false döndürür.
Eğer [^a1-a2] olarak kullanılırsa.Mesela [^38a-z] olarak kullanılıtsa textimiz 3 ve 8 ile başlayamaz ama küçük harfle devam etmelidir.Textimiz “3t” ya da “8g” olsaydı false döndürecekti.

“()” karakteri :
Bu karakter ifadeleri gruplamakta kullanılır.Yukardaki ifadeleri gruplayarak kombinasyonlar elde etmemizi sağlar.Örneğin;
İfademiz “[0-9](ab)*” olsun.Textimiz şöyle olabilir.”5″ “5ab” “5ababab”.

“|” karakteri :
Bu karakter bildiğimiz gibi “or” işareti.Örnek;
İfademiz “[Öyle | Böyle] de farketmez” olsun.Textimiz “Öyle de farketmez” ya da “Böyle de farketmez” olabilir.

“+” karakteri :
Bu karakter solundaki ifadeden 1 ya da daha fazla var demektir.Örneğin;
İfademiz [0-9](ab)+ olsun.Textimiz şöyle olabilir.”5ab” “5ababab”.

“?” karakteri :
Bu karakter bir karakteri ya da bir texti ifade edebilir.Solundaki karakterden ya da textten olabilir de olmayabilir de demektir.Örneğin;
İfademiz “C(ab)?D” olsun.Textimiz şöyle olabilir.”CD” ya da “CabD”.

“{}” karakteri :
Bu karakter kendisinden önceki ifadenin kaç kere kullanılabileceğini gösterir.Örneğin;
İfademiz A[0-9]{3} olsun.Textimiz “A056” ya da “A692” olabilir.Ya da ifademiz ba{3,4} olsun.Textimiz “baaa” ya da “baaaa” olabilir.

Hekese kolay gelsin 🙂

 
Leave a comment

Posted by on March 10, 2010 in .Net, C#

 

>Linq to RDF

>Herkese merhabalar;

Linq to RDF bize kodumuz içinde semantic query’ler yapmamızı sağlıyor.Temel olarak Linq to SQL’e benziyor.Farkı ise sorgularımızı SQL sorgularına değil SPARQL sorgularına çeviriyor.DOTNET entegrasyonu olduğu için aynı zamanda C# gibi bir güzelliğe sahip:) RDF(Resource Description Framework) dosyalarını LinqToRDF ‘e eklediğimizde aynı zamanda UML notasyonu olarak da görebiliyoruz.Şu anda visual studio 2008 ‘e entegre çalışıyor.Buradan download edebilirsiniz.Daha geniş bilgi için de buraya bakabilirsiniz.
Herkese kolay gelsin:)
 
Leave a comment

Posted by on March 8, 2010 in .Net, C#, Linq, LinqToRDF, Visual Studio 2008